Sajtóközlemény

Felfüggeszthető a hulladékszállítás és annak díjfizetése a gazdálkodó szervezetek számára

Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) a járványhelyzetre való tekintettel lehetővé teszi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség felfüggesztését többek között azon vállalatok, társaságok, egyéni vállalkozók számára, akik ezt igénylik.

A hatályos jogszabályok szerint a gazdálkodó szervezeteknek kötelezően igénybe kell venniük a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, amelyre díjfizetési kötelezettségük van. A világjárvány hatására elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel azonban az NHKV Zrt. részükre lehetővé teszi, hogy 2020. március 17-étől 3 hónapos időtartamra a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségüket felfüggesszék.

Ehhez az NHKV Zrt. honlapján elérhető nyomtatványt kell kitölteni és a kérelmet a szükséges mellékletekkel az ugyfelszolgalat@nhkv.hu e-mail címre elküldeni.

A felfüggesztés ideje alatt az érintett gazdálkodó szervezet nem jogosult kihelyezni edényzetet ürítésre.

NHKV Zrt. Kommunikációs és Marketing Iroda

*****

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint gazdálkodó szervezetnek minősül a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány.

Kérelem formanyomtatvány_gazdálkodó szervezetek részéről a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének és a díjfizetés felfüggesztésére

Tájékoztató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjfizetés felfüggesztésének lehetőségéről