Ügyfeleink részére 2021. június 1. napjával indul a Díjnet Zrt. elektronikus számlabemutatási rendszerbe történő regisztráció lehetősége.

A  Díjnet  egy  olyan elektronikus  számlabemutatási szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy az NHKV Zrt. Ügyfelei a számláikat elektronikus formában, az interneten tekintsék meg, egyenlítsék ki.

Regisztrált Ügyfeleinknek a 2021. július 1. napját követően kiállított hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlák vonatkozásában biztosítjuk a számlák elektronikus formában történő elérését, valamint az online fizetés lehetőségét. A regisztráció megkezdésére a Díjnet Zrt. rendszerében, a www.dijnet.hu weboldalon van lehetősége.

Amennyiben még nem rendelkezik Díjnet fiókkal, úgy a sikeres felhasználói regisztrációt követően a Díjnet Zrt. számlakibocsátói felületén tudja indítványozni az NHKV Zrt.-hez történő regisztrációt. Ezzel Ön vállalja az elektronikus számlabemutatás igénybevételét, valamint azt, hogy számláit a továbbiakban banki úton (átutalás, vagy csoportos beszedési megbízás, vagy azonnali bankkártyás fizetés) egyenlíti ki.

A számlakibocsátói regisztrációhoz kötelezően szükséges adatok:

  • vevő (fizető) azonosító szám
  • számlasorszám (12 hónapnál nem régebbi számla).

 

A számlakiállításról Ön e-mailben fog értesítést kapni, melyet követően azt a Díjnet Zrt. rendszerében tudja megtekinteni. Az elektronikus úton, a Díjnet Zrt. rendszerén keresztül megküldött számlák megfelelnek a hiteles elektronikus számlákra vonatkozó jogszabályi előírásoknak.