Tisztelt Ügyfelünk!

Jelen hírlevelünkben tájékoztatjuk az idei évben a hulladékszállítási közszolgáltatásban bekövetkező változásokról.
Az idei évtől hatályos 385/2014. (XII. 31.) sz. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rend.) a szelektív csomagolási-, és zöldhulladék gyűjtését az alábbiak szerint szabályozza.

 •  A települési hulladékot az ingatlanhasználó köteles szabvány gyűjtőedényben vagy szabvány hulladékgyűjtő zsákban gyűjteni. (Korm. rend. 4. § (1))
 • A papír-, üveg-, műanyag-, fémcsomagolási hulladékokat és a zöldhulladékot a vegyes (kommunális) hulladéktól elkülönítetten kell gyűjteni. (Korm. rend. 4. § (2))
 •  A zöldhulladékot a zöldhulladék elkülönített gyűjtésének céljára gyártott szabvány gyűjtőedényben vagy szabvány hulladékgyűjtő zsákban kell gyűjteni, kivéve, ha az ingatlantulajdonos házi komposztálást végez. (Korm. rend. 4. § (6) (7))
 •  A szabvány hulladékgyűjtő zsákokat olyan színnel, jelzéssel vagy felirattal kell ellátni, amelyből egyértelműen kiderül, hogy a zsák milyen hulladékot tartalmaz. (Korm. rend. 8. § (2))

Fentiek értelmében a Társaságunk által eddig működtetett

 • A házhoz menő szelektív csomagolási -, és zöldhulladék gyűjtés módja 2015. április 15-től következőképpen változik meg:• A házhoz menő szelektív csomagolási -, és zöldhulladék gyűjtési szolgáltatás kizárólag a Társaságunk által forgalmazott szabvány hulladékgyűjtő zsákokkal vehető igénybe.
 •  A házhoz menő szelektív (papír -, műanyag -, fém -, csomagolási hulladék) hulladékgyűjtés egész évben páros heteken, ürítési napokon történik. A szelektív (papír -, műanyag -, fém -, csomagolási hulladék) hulladékok gyűjtésére szolgáló átlátszó emblémázott szabvány hulladékgyűjtő zsákból Ügyfélszolgálatukon térítésmentesen 5 darabot biztosítanak Ügyfeleik részére. Ezután a Társaságunk Munkatársai a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés során, a kirakott átlátszó emblémázott szabvány hulladékgyűjtő zsákokkal megegyező számú átlátszó emblémázott szabvány hulladékgyűjtő zsákot átad (postaládába teszi, személyesen átadja).
 • A házhoz menő szelektív csomagolási hulladékgyűjtés során kérjük a következő hulladékokat helyezzék el az emblémás, átlátszó zsákokba: műanyag palackok (üdítő, ásványvíz), italos karton (Tetra-Pak), reklámzacskók, fóliák, tejfölös, joghurtos poharak, margarinos dobozok, tisztítószeres flakonok, alumínium italos dobozok (sör, üdítő), konzerves dobozok.

Kérjük az újságpapírt, kartonpapírt, kartondobozt madzaggal átkötve helyezzék ki!

 •  A házhoz menő zöldhulladék gyűjtés az idei évben április 6-tól november 20-ig páratlan heteken, ürítési napokon történik. A gyűjtéshez Társaságunk ürítési alkalmanként 2 db, összesen 34 db zöld színű, emblémás zsákot bruttó 40 Ft/db kedvezményes áron biztosít. A kedvezményes áron biztosított zsákokat a következők szerint vásárolhatja meg: 2015. június 30-ig az I. félévre vonatkozó 17 darabot, 2015. július 1-től a fennmaradó, II. félévre vonatkozó 17 darabot. Az ezen felül keletkező zöldhulladékok gyűjtésére szolgáló emblémás, zöld színű zsákot bruttó 350 Ft/db áron vásárolhatja meg Társaságunknál.

Kérjük, a madzaggal átkötött maximum 5 cm átmérőjű és 1 méter hosszú ágakat, ágnyesedékeket kévékbe kötve helyezzék ki!

 • Felhívjuk figyelmét, hogy a szelektív hulladékgyűjtés igénybevétele nem mentesít a kommunális hulladékszállítás igénybevétele és a hulladékszállítási díj megfizetése alól!

A házhoz menő szelektív gyűjtési szolgáltatás igénybevételére kizárólag Társaságunkhoz intézett írásbeli bejelentés után van lehetőség, a pontos azonosításhoz kérjük a következő adatokat megadni szíveskedjen: ügyfél azonosító, név, levelezési cím, szolgáltatási cím, anyja neve, születési hely, idő, telefonszám, e-mail cím, megvásárolandó zsákok száma, típusa, zsákok átvételi módja (személyes átvétel, házhoz szállítás). Az írásbeli bejelentést a következő címeken kérjük megtenni: 8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 43., e-mail: titkarsag@balkom.hu, fax: +36 88 438 843.

Felhívjuk az üdülőingatlan tulajdonos Ügyfeleink figyelmét, hogy a kommunális hulladékszállítás az idei évben április 13-tól október 9-ig tart. Ezen időszak alatt továbbra is megválaszthatják, hogy a rendeletben meghatározott szabvány zárt gyűjtőedényt, vagy a 120 literes szabvány hulladékgyűjtő edényt helyettesítő emblémás piros zsákot használják. A szabvány emblémás piros zsákot (évente maximum 26 db-ot) az idei évben bruttó 40 Ft/db áron vásárolhatják meg Társaságunktól. Felhívjuk figyelmét, hogy a szabvány hulladékgyűjtő edényt helyettesítő emblémás piros zsák megvásárlása nem mentesít a hulladékszállítási díj megfizetése alól!

Az idei évtől az emblémás szabvány hulladékgyűjtő zsákokat nem csak személyesen, Ügyfélszolgálatunkon veheti át, hanem kérésére az Ön által kért belföldi címre kiküldjük az alábbiak szerint:

 •  írásbeli megrendelés mellett, a következő címek valamelyikén: 8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 43., e-mail: titkarsag@balkom.hu, fax: +36 88 438 843, a pontos azonosításhoz kérjük a következő adatokat megadni szíveskedjen: ügyfélazonosító, név, levelezési cím, szolgáltatási cím, anyja neve, születési hely, idő, telefonszám, e-mail cím, megvásárolandó zsákok száma, típusa, zsákok átvételi módja (személyes átvétel, házhoz szállítás).
 • A zsák árán felül 2 kg-ig bruttó 1200 Ft/csomag, 3 kg-ig bruttó 1400 Ft/csomag, 4 kg-ig bruttó 1600 Ft/csomag, 5 kg-ig bruttó 1800 Ft/csomag kiszállítási díj ellenében.
  Tájékoztatásul közöljük, hogy 26 db zsák súlya csomagolással együtt 1,80 kg.
 •  Előzetes regisztráció után Alsóörsön is átveheti az alábbiak szerint:
  • a honlapunkon található emblémás szabvány hulladékgyűjtő zsák igénylő formanyomtatvány kitöltésével, melyet a következő címek valamelyikére visszaküldeni szíveskedjen: e-mail: titkarsag@balkom.hu, postai cím: 8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 43., fax: +36 88 438 843,
  • a visszaigazolt regisztráció után emblémázott szabvány hulladékgyűjtő zsákokat Alsóörsön a Polgármesteri Hivatalban hétfőnként 9-14 óra között veheti át.

Kérjük, hogy ne rakjon ki a Társaságunk által forgalmazott emblémás zsákoktól eltérő zsákban hulladékot. „Balkom” emblémával nem rendelkező zsákban kirakott hulladékot Társaságunknak nem áll módjában elszállítani, az illegális hulladéknak minősül.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy hamarosan Társaságunknál is elérhető lesz az elektronikus számla (E-számla), melynek bevezetéséről kérjük tájékozódjon honlapunkon!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben Önnek a szokásos hulladékon felül nagydarabos, az edényében el nem helyezhető hulladéka keletkezik, vagy építési-bontási törmelékét szeretné elszállíttatni, konténerrendeléssel kapcsolatosan hívja a Balatonalmádi Hulladékgazdálkodási Kft.-t, a 06 88 799 200-as telefonszámon.

További, részletes tájékoztatás érdekében, kérjük, keresse fel megújult honlapunkat (www.balkom.hu).

Balatonalmádi, 2015. 03. 27.

Tisztelettel,

Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft.